Project Description

Hätäensiapu 4h

Kurssi antaa perusvalmiudet toimia ensiaputoimia vaativissa tilanteissa.

Sisältö:

  • Toiminta onnettomuuspaikalla tai ensiapua vaativissa tilanteissa, oma
    turvallisuus, potilaan tilan arviointi ja hätäilmoituksen tekeminen.
  • Peruselvytys, tajuttoman tai sairauskohtauksen saaneen hoito.
  • Sydäniskurin käyttökoulutus
  • Vierasesineen poisto hengitysteistä.
  • Auttaminen yleisimmissä sairauskohtauksissa.
  • Verenvuotojen tyrehdyttäminen ja sokki.
Pyydä tarjous