Project Description

Sharkmedical on tehnyt vuosia yhteistyötä viranomais-K9 kanssa. Olemme olleet mukana kehittämässä mm. ratkaisuja koirien ensiapuun.
Varautuminen koirien tapaturmiin ja sairastumisiin nähdään tärkeänä tämän päivän

Sharkmedical Training tarjoaa koiran hätäensiapu koulutusta yhteistyössä alan ammattilaisten kanssa. Kaikilla kouluttajilla on pitkä kokemus viranomais K9 työstä sekä TECC mukaisesta hätäensiavusta.

Koirien ensiapukoulutuksen sisältö ottaen huomioon siviilipuolen koiranohjaajien vaatimukset.

Koulutuksen kesto on yksi päivä/8h. Koulutus järjestetään lähiopetuksena.
Koulutettava voi ottaa oman koiran mukaan, jos koira soveltuu ryhmässä toimimiseen.
Ryhmäkoko 8-12(15) ohjaajaa/koiraa.

Tilaa tästä