Project Description

Uhka ja vaaratilannekoulutukset

– Antaa vuorovaikutustaitoja haasteellisesti käyttäytyvien ihmisten kohtaamiseen
Vahvistaa työpaikan turvallisuusajattelua ja rutiineja
– Opastaa uhkatilanteisiin varautumista ja -ennakointia

Osallistujat suorittavat harjoitteita mm. etäisyyksien merkityksestä uhka ja hätävarjelutilanteissa, sekä ympäröivän tilan havainnointiin ja hyödyntämiseen uhkatilanteessa. Lisäksi osallistujille annetaan toimintamalleja hätävarjelutilanteisiin.

Voitte valita teille sopivia kokonaisuuksia

 • puhumalla rauhoittaminen
 • mielenterveysasiakkaan, narkomaanin tai alkoholistin kohtaaminen
 • toiminta sanallisen tai fyysisen uhan kohteena
 • toiminta väkivaltatilanteessa
 • vaaralliset esineet, huumausaineet ja niiden tunnistaminen
 • turvallinen työympäristö
 • oman pelon ja aggression hallintakeinot
 • turvallinen liikkuminen porraskäytävissä, asunnoissa ja piha-alueilla
 • itsepuolustus, hätävarjelu ja oma oikeusturva
 • turvallisuuskävelyt
 • turvallinen tietojärjestelmien käyttö käytännössä
 • paloturvallisuus ja hätäensiapu
 • debriefing-luennot
 • sosiaalisen median luennot
 • riskienhallintaluennot
Pyydä tarjous